Stöd för hasardspel online i USA

Under de senaste dagarna har det uttryckts stöd för online spelande i USA. Två lagförslag som rör online spelande i begränsad utsträckning har fått stöd och en ledande tidning har stött online spel i en redaktions artikel. Det här är långt ifrån det stöd som online spel behöver för att bli verklighet men det är åtminstone i rätt riktning.

New York Observer är senaste tidning att släppa en debattartikel som gynnar legaliseringen av online hasardspel. I artikeln sägs, "Skattevinster kan kanske hjälpa till att lösa något av statens inkomstproblem. Låt spelet börja!" Artikeln uppskattar att de lokala och statliga myndigheterna har avstått från breda skattehöjningar för att kompensera underskott, men beklagar att de varit ”mindre kloka och mindre kreativa när det gäller att skapa nya intäkter ". Artikeln hävdar att oavsett laglighet så kommer amerikanerna att fortsätta spela online. Slutsatsen är att det är omöjligt att försöka förbjuda online spel och att det är hög tid att myndigheter på alla nivåer accepterar det och drar nytta av verkligheten.

Lagförslaget HR 2334, med titeln Det Övergripande Lagförslaget om Spelproblem av 2011, återupplivades den 23:e juni av den demokratiske representanten Jim Moran med stöd av en republikan och två demokrater. Det här lagförslaget var uppe under senaste Kongressen gick inte igenom. Amerikanska nationella rådet för spelproblem (NCPG) uppmanade Kongressen att stödja förslaget, vars mål är att förbättra kunskapen om och skyddet mot spelproblem. Myndigheten för Drogmissbruk och Mentalhälsovård får via förslaget behörighet att angripa spelproblem och även säkra riktade statliga medel till den här viktiga verksamheten och arbetar med förespråkare över hela landet för att få igenom lagen

I juni 2011 introducerade Texas republikanen Joe Barton lagförslaget HR 2366 i Representanthuset. Lagförslaget refereras till som "bara poker" propositionen då den bara syftar till att legalisera och reglera online poker och inte tar upp andra former av hasardspel online. Vid introduktionen stöddes lagförslaget av en republikan och tre demokrater. Därefter har stödet för HR 2366 stadigt vuxit. Lagförslaget har remitterats till utskotten.